Tuyển dụng Winmap

Dù doanh nghiệp đang gặp vấn đề nhức nhối từ thị trường

Niêm vui tại công ty chúng tôi

Dù doanh nghiệp đang gặp vấn đề nhức nhối từ thị trường như: Loạn Giá bán, đối tác phân phối bán Chồng Chéo khu vực, chưa có Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, nhân sự thiếu Chuyên môn.